Category Archives: Milevsko a okolí

Dům kultury Milevsko

Dům kultury Milevsko disponuje sálem s kapacitou 400 míst, který je vhodný pro pořádání kulturních a společenských akcí všeho druhu – divadelních představení, koncertů, přednášek, besed, plesů, konferencí. V Domě kultury je k dispozici několik kluboven určených k výuce, vzdělávání či jakémukoli školení včetně PC učebny se šestnácti počítači, připojených na internet. Pro akce menšího rozsahu jsou k dispozici další tři sály, každý pro cca 100 osob. V místě je také Kavárna Harlekýn, která je plně k dispozici potřebám Domu kultury a je schopna zajistit stravování na nejrůznější úrovni včetně zajištění pohoštění při významných společenských událostech, jako jsou bankety, rauty či svatební hostiny. V letních měsících se využívá Amfiteátr v zahradě areálu, kde je také letní zahradní restaurace. Dům kultury zajišťuje programy všeho druhu a vystoupení uměleckých těles a osobností od místní amatérské scény po špičkové české umělce. Rovněž slouží ke společenským akcím od lidové zábavy po významná pracovní a slavnostní setkání a jednání. Dům kultury provozuje na nám. E. Beneše Galerii M, ve které probíhá každý měsíc výstava některého z českých výtvarníků.

Street BMX 2014

Tentokrát se podíváme na novinky od Mutiny, které k nám nedávno dorazili. Kluci z Mutiny bikes jsou znamí svým v každém ohledu vychytaným designem, takže i nová kolekce stojí opravdu za to!

Milevské zvyky a tradice

Milevské maškary jsou nejvýznamnějším národopisným projevem, nejvýznamnějším zvykem v našem městě. Konají se šest týdnů před Velikonocemi na masopustní úterý – je to zakončení masopustu maškarním průvodem. Maškarní průvody ve své nynější podobě se datují od roku 1862. Vyvinuly se ze středověkých lidových her, které bývaly v kraji provozovány. Byly to hry: Barborky, Mikuláši, Lucie, Perechty, Tři králové, Liška, Řehoři, Líto, Hra o svaté Dorotě a Bakus.

Příroda v milevském regionu

Pohled na rybník Boukal od přístupové cesty nedaleko hájenkyV jihočeském městě Milevsku a jeho okolí se nachází mnoho památek a chráněných stromů. Těmi jsou například:
Přírodní památka Dehetník – Vlhká louka se zachovalými zbytky cenných rašelinných společenstev s vachtou trojlistou a ostřicí dvoumužnou. Louka se nachází jihovýchodně od jižního okraje Milevska.
Přírodní památka Smutná – památkou prochází část říčky Smutná od hráze rybníka Chobot východně od městyse Sepekov až po most na silnici Sepekov – Opařany, ten je vzdálen 2km jihovýchodně od Sepekova. Přirozeně meandrující horní část toku říčky Smutná v krajinářsky působivém prostředí se všestranně diferencovanými pobřežními porosty tvořící hnízdní biotop početných populací druhově bohaté avifauny s pravidelným výskytem vydry říční.
     Boukal – menší lesní rybník s rozsáhlými porosty rákosy a ostřic s druhově bohatou faunou vodních ptáků a početnými populacemi několika druhů obojživelníků. Rybník se nachází asi 1km severovýchodně od obce Zbelítov a 2km severozápadně od Milevska.
    Javor mléč – nachází se mezi klášterem a Korunským rybníkem, severně od města Milevska, tento památný strom je starý 200 let.
Dub letní – tento památný strom najdete na východní straně silnice Milevsko – Petrovice, proti rybím sádkám, 350m severozápadně od kláštera na severním okraji města, stáří tohoto stromu je 200 let.
Jestliže chcete vidět a slyšet, tak v okolí Milevska najdete mnoho dalších přírodních krás.

obázek-rybník Boukal
[www.google.cz] [cit.2012-04-26]
Dostupný z URL: http://www.wikipedie.org

 

FC ZvvZ – příprava

Milevští fotbalisté všech kategorií se připravují na jarní část sezony. Od nejmladších přípravek až po muže z divize.

Orlík

Zámek Orlík- je jihočeský zámek umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou a vlastněný Schwarzenbergy. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží).Hrad založil císař Karel a udělil jej roku 1357 Dětřichovi z Portic biskupu Mindenskému a také jeho synovci Jetřichovi byla přisouzena jedna výhrada. První získal právo doživotního užívání hradu a druhý měl v případě nebezpečí povolit osazení hradu posádkou.
1369 vyměnil Hynčík Pluh hrad s nejvyšším královským komořím. Byl jím Zikmund Huler.