Category Archives: Historie

Vyšší Brod

Vyšší Brod je malé město v jižních Čechách. Leží na řece Vltavě na nejvýchodnější výspě Šumavy (okolní oblast se nazývá Vyšebrodsko). Město je turisticky velmi atraktivní: Nachází se v něm cisterciácký vyšebrodský klášter a začíná zde díky Lipnu prakticky neustále splavný úsek toku Vltavy, který je nejnavštěvovanější vodáckou trasou v České republice.[2]Vyšší Brod je nejjižnější obcí ČR; nejjižněji položený bod se nachází na katastru místní části Studánky, 48° 33′ 9″ s. š.,14° 19′ 59″ v. d.Město se rozkládá okolo již neexistujícího brodu, na jehož místě překračovala Vltavu středověká kupecká stezka.

Milevské zvyky a tradice

Milevské maškary jsou nejvýznamnějším národopisným projevem, nejvýznamnějším zvykem v našem městě. Konají se šest týdnů před Velikonocemi na masopustní úterý – je to zakončení masopustu maškarním průvodem. Maškarní průvody ve své nynější podobě se datují od roku 1862. Vyvinuly se ze středověkých lidových her, které bývaly v kraji provozovány. Byly to hry: Barborky, Mikuláši, Lucie, Perechty, Tři králové, Liška, Řehoři, Líto, Hra o svaté Dorotě a Bakus.

Trest smrti (Byli by jste pro znovu zavedení trestu smrti v České republice ?)

Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) odsouzeného člověka za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny).

Bernartice – památník Na Posvátném

V jihočeské obci Bernartice, ležící nedaleko města Milevska, se nachází na návrší Na Posvátném památník v podobě žulového monolitu

Český Krumlov

Český Krumlov- je okresní město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně odČeských Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jižních Čech.
Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO[2] . V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec (jižně od historického jádra).Jméno Krumlov patrně pochází z německého KrummeAue (křivý luh), což odkazuje k poloze města mezi esovitými zákruty řekyVltavy (podobného keltského základu kamb je i řeka Kamp v Rakousku, na které leží město Krumauam Kamp, podle starohornoněmeckého krump [2]). V první dochované zmínce z roku 1253[3] je Krumlov označován jako Chrumbenowe, na latinských listinách pak nese jméno Crumlovia nebo Crumlovium. Také býval používán název Krumlov nad Vltavou. PřídomekČeský se začal ke jménu města připojovat v roce 1439. Oficiálně se však název Český Krumlov používá až s výnosem Ministerstva vnitra z 30. dubna 1920. Během německé okupace v letech 1938 až 1945 bylo slovo Český z názvu odstraněno a město se oficiálně jmenovalo Krummauan der Moldau (česky: Krumlov nad Vltavou).

Orlík

Zámek Orlík- je jihočeský zámek umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou a vlastněný Schwarzenbergy. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží).Hrad založil císař Karel a udělil jej roku 1357 Dětřichovi z Portic biskupu Mindenskému a také jeho synovci Jetřichovi byla přisouzena jedna výhrada. První získal právo doživotního užívání hradu a druhý měl v případě nebezpečí povolit osazení hradu posádkou.
1369 vyměnil Hynčík Pluh hrad s nejvyšším královským komořím. Byl jím Zikmund Huler.