Category Archives: Příroda, památky a sport

Procházka v korunách stromů

Dobrodružnou a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního klíženého dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů.

Rekordy ze světa zvířat

miliweb.net

 Nejdokonalejší, nejpestřejší, nejnebezpečnější, nejpomalejší, nejinteligentnější ze světa zvířat – souš, vzduch, voda…
Souš
Ježura – savec s nejnižší teplotou krve (22,2 – 24,4°C)
Koala – nejvybíravější zvíře světa
Křižák – nejdokonalejší pavoučí sítě
Hatérie novozélandská – nejstarší žijící druh plazů – „živoucí zkamenělina“
Vodnář – nejjedovatější had

Test: Savci

www.josefsafranek.cz

Ověř si své znalosti ze světa savců. Test tvoří zajímavé otázky ze světa šelem, hlodavců, lidoopů, sudokopytníků atd., odpověďmi se dozvíš zajímavé informace.

Odpovědi naleznete na konci otázek.

 1. Otázka - Savci se vyvinuli ze skupiny

a, plazů     b, ptáků     c, obojživelníků

Vyšší Brod

Vyšší Brod je malé město v jižních Čechách. Leží na řece Vltavě na nejvýchodnější výspě Šumavy (okolní oblast se nazývá Vyšebrodsko). Město je turisticky velmi atraktivní: Nachází se v něm cisterciácký vyšebrodský klášter a začíná zde díky Lipnu prakticky neustále splavný úsek toku Vltavy, který je nejnavštěvovanější vodáckou trasou v České republice.[2]Vyšší Brod je nejjižnější obcí ČR; nejjižněji položený bod se nachází na katastru místní části Studánky, 48° 33′ 9″ s. š.,14° 19′ 59″ v. d.Město se rozkládá okolo již neexistujícího brodu, na jehož místě překračovala Vltavu středověká kupecká stezka.

Zvíkov

Zvíkov-se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. Její význam lze posoudit z knih profesora Augusta Sedláčka který jej ve svém díle nazval „králem českých hradů. Hrad měl být založen na místě hradiště z doby bronzové.Zvíkov je středověký hrad, který fungoval již ve 12. století. Tento hrad je pokládán za velmi významný. Vždy tu sídlili dva purkrabí.Ve 13. století byl za vlády Václava I. přistaven královský reprezentační palác s trojbokým nádvořím a arkádami a byla vylepšena obranyschopnost hradu – strážné věže a hradby byly zesíleny.

Český Krumlov

Český Krumlov- je okresní město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně odČeských Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jižních Čech.
Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO[2] . V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec (jižně od historického jádra).Jméno Krumlov patrně pochází z německého KrummeAue (křivý luh), což odkazuje k poloze města mezi esovitými zákruty řekyVltavy (podobného keltského základu kamb je i řeka Kamp v Rakousku, na které leží město Krumauam Kamp, podle starohornoněmeckého krump [2]). V první dochované zmínce z roku 1253[3] je Krumlov označován jako Chrumbenowe, na latinských listinách pak nese jméno Crumlovia nebo Crumlovium. Také býval používán název Krumlov nad Vltavou. PřídomekČeský se začal ke jménu města připojovat v roce 1439. Oficiálně se však název Český Krumlov používá až s výnosem Ministerstva vnitra z 30. dubna 1920. Během německé okupace v letech 1938 až 1945 bylo slovo Český z názvu odstraněno a město se oficiálně jmenovalo Krummauan der Moldau (česky: Krumlov nad Vltavou).