Category Archives: Projektový den

Milevsko v hrách a soutěžích

Třídy KOP 1 a KOP 2 se zúčastnily v rámci Projektového dne různých her a soutěží, které obsahovaly základní informace o městě Milevsku, jeho památkách a zajímavých místech. Žáci pracovali ve skupinách nebo ve dvojicích a plnili zadané úkoly: skládali puzzle, vytvářeli křížovky, hráli pexeso, vyhledávali informace na internetu…

Milevské zvyky a tradice

Milevské maškary jsou nejvýznamnějším národopisným projevem, nejvýznamnějším zvykem v našem městě. Konají se šest týdnů před Velikonocemi na masopustní úterý – je to zakončení masopustu maškarním průvodem. Maškarní průvody ve své nynější podobě se datují od roku 1862. Vyvinuly se ze středověkých lidových her, které bývaly v kraji provozovány. Byly to hry: Barborky, Mikuláši, Lucie, Perechty, Tři králové, Liška, Řehoři, Líto, Hra o svaté Dorotě a Bakus.

Exkurze – Domov pro seniory

14. 3. 2012 navštívila třída SEP 2 v rámci projektového dne Domov pro seniory v ul. 5. Května v Milevsku. Jedním z oborů třídy SEP 2 je obor Sociální péče – pečovatelská činnost, proto byla exkurze zaměřena na sociální služby.