Category Archives: Můj dotazník

Naše škola

Zvolila jsem dotazník ohledně naší školy. Zajímalo mě, jaký k ní mají spolužáci vztah a zda sem chodí rádi.

 

Dotazník ohledně cestování.

Rozhodl jsem se udělat na naší škole anketu o cestování. Týkalo se to ale jenom oblastí
Velké Británie, Francie a Islandu. Kam by se asi žáci nejradši vypravili ?

 

Anketa – Zvířata

Můj dotazník se týkal oblíbenosti koček, psů, morčat, hadů a papoušků.

Stravování – vyplněný dotazník třídou EP2

Zajímalo mě, jak se v dnešní uspěchané době stravují žáci naší třídy. Po vyhodnocení dotazníku

Zájmy ve volném čase

Vypracovala jsem dotazník osmi lidí ten obsahoval pět otázek jejich zájmů převážně ve volném čase. Z toho vyšlo, že největší zájem mají o cestování do zahraničí, tanec a hudbu, cestování po České republice, sport, a poslední místo obsadila četba.

 

 

 

 

 

[http://www.google.cz]    [cit. 2012-04-12]
Dostupný z URL: http:kristof-jazyky.cz

 

Dotazník záliby
Název dotazníku          
  ano spíše ano nevím spíše ne ne
Rád(a) čtu. 1 0 0 5 2
Rád(a) sportuji. 1 1 1 2 2
Rád(a) cestuji po ČR. 3 3 0 2 0
Rád(a ) jezdím do zahraničí. 7 1 0 0 0
Mám rád(a) tanec a hudbu. 5 3 0 0 0

Jaký vztah máte k hudbě ?

Vytvořil jsem dotazník, v kterém všichni moji spolužáci vyplnili otázky na jednoduché odpovědi…zde si můžete prohlédnout výsledek…