Milhaus klášter

Milí návštěvníci,v jižních Čechách je milevský klášter nejstarším, založen byl v roce 1187 Jiřím z Milevska a opatem Jarlochem . Leží v malebném prostředí asi 20km východně od řeky Vltavy a 25km na západ od městaTábor. Je domovem společenství bratří z řádu premonstrátů a je závislým řeholním domem Královskékanonie premonstrátů na Strahově. Představuje duchovní a kulturní centrum Milevska a přidružených farností.

Napsat komentář