Obory s maturitou

75-41-M/01 Sociální činnost
čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách. Je připraven pro poskytování přímé obslužné péče klientům a podporu jejich soběstačnosti a pro nepedagogickou výchovně vzdělávací činnost s dětmi i dospělými.

 

 

 

 

 


23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní na trhu práce jako strojírenský technik (v typové pozici servisní technik), dále se může uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povolání strojní zámečník ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

       

 

Obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik   – možnost stipendia
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Zaměření ŠVP – zámečník. Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu a opravovat je. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B. C. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

     

23-56-H/01 Obráběč kovů – možnost stipendia
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích kovů.

33-56-H/01 Truhlář
tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury atd. Uplatnit se může i při opravách a renovaci truhlářských výrobků.

   

33-56-E/01 – Truhlářská a čalounická výroba
– tříletý obor. Ruční a strojní zpracování dřeva, obsluha dřevo- obráběcích strojů, jejich seřízení a ostření řezných částí. Zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení.

41-55-E/01 – Opravářské práce
– tříletý obor. Základní ruční a strojní obrábění kovů.Údržby, opravy strojů a zařízení používané v rostlinné a živočišné výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů a přípojných vozidel. Získání ŘP skupiny T (B,C). Svařování ocelí.

65-51-E/01 – Stravovací a ubytovací služby
– tříletý obor. Základní a jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Příprava a ošetřování základních druhů surovin a potravin. Výdej pokrmů, obsluha a úklid.

     

 

Dálkové studium

23-43-L/51 Provozní technika
– tříleté nástavbové dálkové studium, zakončené maturitou, určené pro absolventy tříletých strojírenských učebních oborů, popřípadě obsahově příbuzných oborů.

64-41-L/51 – Podnikání
– tříleté nástavbové dálkové studium, zakončené maturitou, určené pro absolventy tříletých, popřípadě obsahově příbuzných oborů.